Олімпіада

 МАТЕРІАЛИ ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА» З ФІЛОСОФІЇ 2017-2018 РР  МАТЕРІАЛИ ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА»  З ФІЛОСОФІЇ 2017-2018 РР. ВІДБІРКОВИЙ ЕТАП (ЗАОЧНИЙ)

ЧАСТИНА І

Завдання для учнів 10-11 класів.

Результати відповідей на питання оцінюються, правильна відповідь служить підставою для допуску до другого туру.

 

ЧАСТИНА 1 (тестове контрольне питання) Приступаючи до виконання завдань в кожному турі, абітурієнт вибирає один або декілька з перерахованих нижче 10-ти варіантів

 

ТЕСТОВИ ЗАВДАННЯ

 

Варіант 1

Назвіть положення, які характерні для конфуціанства:

А) необхідно дотримуватися строгому порядку, норм, що включають етикет

Б) головне в житті – отримання вигоди

В) краща форма правління – конституційна монархія

Г) вищою цінністю вважається індивід

 

Варіант 2

Назвіть давньогрецького філософа – атоміста:

А) Зенон

Б) Протагор

В) Демокріт

Г) Фалес

 

Варіант 3

Вкажіть працю Августина Аврелія:

А)  «Капітал»

Б) «Феноменологія духу»

В) «Про град Божий»

Г) усе зазначене

 

Варіант 4

Соціальна теорія Мора характеризується як:

А) утопічний соціалізм

Б) скептицизм

В) воєнний комунізм

Г) християнський гуманізм

 

Варіант 5

У політиці, згідно Макіавеллі правитель повинен керуватися принципом:

А) інтереси народу над усе

Б) кінцева мета ніщо, рух усе

В) інтереси особистості над усе

Г) мета виправдовує засоби

 

Варіант 6

Філософ–раціоналіст:

А) Гоббс

Б) Декарт

В) Локк

Г) Бекон

 

Варіант 7

Релігійно–філософський погляд, згідно з яким Бог, створивши світ, не  втручається в закономірний плин його подій:

А) теїзм

Б) пантеїзм

В) деїзм

Г) дуалізм

 

Варіант 8

Що, з погляду Канта, робить людину вільною?

А) відданість моральному боргу

Б) відданість своїй природі

В) адекватне пізнання

Г) виконання релігійних норм

 

Варіант 9

Герменевтика – це:

А) вид класичної науки про мову

Б) ірраціональна філософія

В) усе назване

Г) мистецтво пояснення й тлумачення

 

Варіант 10

Ідея «надлюдини» була висунута ірраціоналістом:

А) Шопенгауером

Б) Дільтеєм

В) Ніцше

Г) Бергсоном

 

ЧАСТИНА 2. (логічні вправи)

 

Перед Вами логічні вправи, на які треба дати обґрунтовані відповіді. Ці завдання на кмітливість.

 

 1. Ви їдете в авто і на одній зупинці бачите трьох людей: 1) стареньку бабусю, якій негайно потрібно до лікарні, 2) свого старого товариша, котрий врятував йому  життя і який запізнюється на дуже важливу страву та 3) дівчину (хлопця) своєї мрії. У вашому авто, крім вашого місця є ще одне (ви не можете взяти з собою більше однієї людини). Кого ви заберете?
 2. Що можна взяти в ліву руку, але не можна взяти в праву?
 3. На гілці сиділо три пташки, дві вирішило полетіти. Скільки залишилося сідити на гілці пташок?
 4. Лише на три хвилини на день заглядає полум’яне око бога сонця Ра у святилище богині Іздри. Величезне дзеркало збирає світло, перетворюючи його в жар, і древці випікають на дорогоцінному маслі жертовні коржі з білої пшениці. На жаровні вміщуються лише два коржі, але хоча й розпечена вона, навіть сонячному полум’ї потрібна ціла хвилина, щоб пропекти обидва коржі з одного боку. А приготувати потрібно неодмінно три коржі – по одному кожному з головних богів: сонячному Ра, похмурій Ізіді й могутньому Осирісу. Як упоратися із цим завданням?
 5. В одну склянку налито вино, а в іншу – така ж кількість води. Зі склянки з вином беруть чайну ложку вина й переливають її в склянку з водою. Потім добре перемішавши зміст склянки з водою, беруть чайну ложку дозчину і переливають її назад у склянку з вином. Чого при цьому виявляється більше – вина у воді або води у вині?
 6. Людина розглядає портрет. «Чий це портрет ви розглядаєте?» - запитуються у нього, і людина відповідає: У сім’ї я ріс один, як перст. І все-таки батька того, хто на портреті, - син мого батька». Чий портрет розглядає людина?
 7. Жили чотири друга. Вони малі імена Альберт. Карл, Дитріх і Фрідріх. Прізвища друзів ті ж, що й імена, тільки так, що ні кого з них ім’я й прізвище не були однаковими, крім того, прізвище Дитріха не Альберт. Визначити прізвище й імя кожного хлопчика, якщо відомо, що ім’я хлопчика, у якого прізвище Фрідріх, є прізвище того хлопчика, ім’я якого – прізвище Карла.  
 8. Ковалю принесли п’ять ланцюгів, по три кільця в кожному, і доручили з’єднати їх в один ланцюг. Коваль вирішив розкрити чотири кільця й знову їх закувати. Чи не можна виконати ту ж роботу, розкривши менше кілець?
 9. Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вільям Шекспір, Людвіг ван Бетховен, Наполеон Бонапарт і Нерон – хто з них принципово відрізняється від інших.
 10. Під низьким мостом зупинилася вантажівка. Не можна було проїхати не нашкодивши дах. Щоб проїхати не вистачало 3-х сантиметрів

 

ЧАСТИНА 3

(Афоризми філософів та письменників для підготовці самостійного твору)

 

ТЕМИ ТВОРІВ

 

Уважно прочитайте афоризм. Визначте напрямок думки автора, часу, до якого він належав, охарактеризуйте погляди автора і пов'язаної з ним філософської школи. Підберіть аргументи «за» або «проти» представленої в цитаті позиції, по можливості вкажіть на прихильників і опонентів точки зору, представленої в цитаті, і на використовувані ними аргументи.

Конкурсант відбирає один або декілька з десяті фрагментів для створення твору

 

I

«Промову стримувати, розум смиряти, тіло упорядкувати, гнів подавляти»

(Мономах)

 

II

«Бути готовим прощати чужі гріхи».

(Гоголь)

 

III

«Стан духу визначає історію»

(Костомаров)

 

IV

«Мова породжує думку»

(Потебня)

 

V

«Вищою метою може виступати тільки людина»

Драгоманов

 

VI

Розвиток є хвилеподібним процесом чергування підйомів і занепадів».

(Франко)  

 

VII

«Істина – поняття умовне»

(Лесевич)

 

VIII

“Учитесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь” (

Т. Шевченко)

 

XI

Зло нічого не дає, крім зла”

( М. Луків)

 

X

“Хай живе неоднаковість, слава відмінностям!”

( Павло Загребельний)

 

XI

«Дао не лише джерело світу, але й загальний закон».

(Лао Цзи)

 

XII

«Кожна з ідей існує».

(Платон)

 

XIII.

«Краще всього терпіти те, що не можеш виправити».

(Сенека)

 

XIV.

«Знання – сила»

(Ф.Бекон)

 

«Ми осягаємо , що неосягаємо».

(Кант)

 

XVІ.

«Я» охоплює собою все, що може бути мислимимо».

(Фіхте)

 

XVІІ.

«Підґрунтям світу є Абсолютний Дух у формі Поняття».

(Гегель)

 

XVІІІ.

«Воля до життя – найсокровенніша суть людини».

(Шопенгауер)

 

XІХ.

«Мораль оберігала невдах, знедолених нігілізмом, приписуючи кожному нескінченну цінність».

(Ніцше)

 

XХ.

«Царство Боже всередині нас».

(Сковорода)

 

Критерії для оцінки виконання завдань заочного тур

у олімпіади «Григорій Сковорода» з філософії (загальні для 9-11 класів)

1 Адекватність трактування цитати в контексті традиції і якість реконструкції контексту

2 Обґрунтованість самостійного (критичного або апологічного) розвитку ідей, виражених в цитаті (тематична і логічна зв'язність)

3 Уміння вести порівняльний аналіз «конкуруючих точок зору»

4 Грамотність аргументації

5 Грамотність і коректність власних оцінок учасником олімпіади розглянутих їм філософських поглядів

 

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

(ЗАОЧНО-ОЧНИЙ)

 

Завдання очного туру олімпіади «Григорій Сковорода» з філософії

Кожен учасник олімпіади повинен виконати завдання, що складається з 2 частин.                1 частина – кросворд з філософських термінів.

2 частина - завдання для написання розгорнутого твору на одну тему.

Варіативність тим письмової роботи забезпечується наявністю 20 різних тем, з яких вибирається одна.

 

ЧАСТИНА І.

 

КРОСВОРДИ


Вирішіть  один з кросвордів до початку конкурсу. Після завершення роботи, випишіть всі відповіді в стовпчик на окремій сторінці (по одному слову на кожному рядку) в порядку зростання нумерації відповідних елементів в кросворді: 1. - ...... 2. - ...... 3. - ......

 

Кросворд  «Давня Греція»
По горизонталі

 1. У філософії Геракліта - загальна закономірність
 2. Активний початок, що дає енергію створення речі у Аристотеля
 3. Шукав людину з ліхтарем серед білого дня
 4. Досконала мета у Аристотеля
 5. Геракліт запевняв, що у неї двічі не увійти
 6. Філософська течія заснована Піфагором
 7. Сад, поблизу Афін, де Платон вів бесіди з учнями
 8. Першопочаток у Анаксимандра
 9. Вчення Левкіпа та Демокріта про будову світу
 10. У давньогрецькій філософії - незворушність, стан душевного спокою, до якого має прагнути мудрець
 11. Вчення про розвиток буття і пізнання
 12. Процедура пригадування
 13. Людина як подоба, відображення, дзеркало, символ Всесвіту

 

По вертикалі

 1. Лежить в основі світу на думку Піфагора
 2. Давньогрецька філософська школа на околиці Афін, заснована Арістотелем
 3. Міра усіх речей у Протагора
 4. В античній філософії - логічне ускладнення, непереборне протиріччя при вирішенні проблеми
 5. Найменша неподільна частка
 6. Повивальне мистецтво Сократа
 7. Очищення духу за допомогою страху та співчуття за Арістотелем
 8. Лише воно існує на думку Парменіда, бо мислиме
 9. Філософське вчення про надчуттєві (недоступні досвіду) принципи буття
 10. Блаженство, щастя у Епікура
 11. Філософська школа, розвивала ідеї безмежної свободи духу і зневаги до суспільства, звичаїв та культури

ЧАСТИНА ІІ

 

Уважно прочитайте висловлювання українських філософів. Визначте напрямок думки автора, часу, до якого він належав, охарактеризуйте погляди автора і пов'язаної з ним філософської позиції.  Підберіть аргументи «за» або «проти» представленої в цитаті позиції, по можливості вкажіть на прихильників і опонентів точки зору, представленої в цитаті, і на використовувані ними аргументи.

Конкурсант відбирає один з десяті фрагментів для створення твору.ТЕМИ ТВОРІВ

І

«Всяка влада виправдовує себе, якщо вона виходить з потреби втілити правду і справедливість, за умови дій відповідно до розум».

(Оріховський-Роксолан)

 

II

«Світ складається з двох натури: одна – видима, інша – невидима. Видима називається тварюка, а невидима – Бог».

(Сковорода)

 

III

«Благополуччя є  божественним»/

(Козельський)

 

IV

«Філософія є способом просвіти розум і серце».

(Лодій)

 

V

«Єдність протилежностей… забезпечує любов».

(Шад)

 

VI

«Не дух є абсолютним і творчим початком, а почуття, на основі якого зростає віра».

(Скворцов)

 

VII

«Стан ума не можна визнати чисто природним».

(Міхневич)

 

VIII

«Серце – це середина тілесного і духовного життя, оскільки саме в серці народжується рішучість людини і наміри, визначається воля, інтереси, переживання».

(Юркевич)

 

IX

«Цивілізація, кажуть веде чоловіка до всякого щастя... А як же він?»

(Куліш)

 

X

«Розум є планетарним явищем».

(Вернадський 

Критерії оцінки твори очного туру олімпіади «Григорій Сковорода» з філософії

1 Адекватність трактування цитати в контексті традиції.

2 Уміння грамотно викласти матеріал засобами української мови.

3 Наявність і аргументованість власної позиції щодо реконструйованих поглядів автора цитати.

При оцінюванні есе журі орієнтується на загальні методичні критерії і враховує, що формат есе на метафорично сформульовану (нестрогу) тему не передбачає кінцевого набору «правильних» відповідей. Тому основними факторами при виставленні оцінки є здатність учасника олімпіади до інтерпретації запропонованої тези, загальна ерудиція і адекватність її використання в контексті обраної теми, а також вміння формулювати і захищати власну позицію.